Audit

Služby posouzení továrny vám mohou pomoci určit pro vás správného dodavatele, položit příznivý základ pro zajištění stálé kvality vašich produktů a pomoci vám chránit zájmy vaší značky.Pro vlastníky značek a nadnárodní nákupčí je obzvláště důležité vybrat si dodavatele, který je srovnatelný s požadavky vaší vlastní značky.Dobrý dodavatel vyžaduje jak schopnost splnit vaše výrobní a kvalitativní požadavky, tak schopnost převzít potřebnou společenskou odpovědnost ve stále sofistikovanějším společensky odpovědném prostředí.

EC získává kvalifikaci a související informace dodavatelů prostřednictvím kontroly nových dodavatelů na místě a dokladů a vyhodnocuje základní podmínky legitimity dodavatelů, organizační strukturu, personální obsazení, stroje a zařízení, výrobní kapacitu a vnitřní kontrolu kvality s cílem zajistit komplexní posouzení dodavatelů. dodavatelů, pokud jde o bezpečnost, kvalitu, chování, výrobní kapacitu a dodací podmínky před zadáním objednávek, aby bylo zajištěno běžné obchodní chování při zadávání zakázek. Aby bylo zajištěno řádné provádění obchodních zakázek.

Naše služby hodnocení továrny zahrnují následující:
Továrně technické posouzení
Tovární environmentální hodnocení

Hodnocení společenské odpovědnosti
Řízení výroby v továrně
Stavební bezpečnost a statické posouzení